KONTAKTA OSS

hållbara energilösningar i västmanland

BOKA ETT GRATIS HEMBESÖK

Vattenbrunn & Brunnsborrning i uppland

Du som vill dra in vatten till ditt hus eller fritidsboende bör anlita en erfaren och kunnig brunnsborrare. Hur arbetet med brunnsborrningen utförs påverkar vattenkvaliteten och det slutliga resultatet. Hela kedjan är viktigt och därför erbjuder vi en helhetslösning med borrning, installation och garantier. När vi tar hand om alla delar av arbetet kan vi också ta totalansvar för resultatet. Vi har jobbat länge med att borra efter vatten i området och har oftast tillräckligt med information om mark- och grundvattenförhållandena. I de fall vi behöver besikta och undersöka markförhållandena innan eventuell brunnsborrning så gör vi det kostnadsfritt.

KONTAKTFORMULÄR

Vattenbrunnar av högsta kvalitet

Alla våra brunnsborrare är certifierade och utför noggrann borrning på ett kostnadseffektivt sätt. När du anlitar oss får du typgodkända brunnar av högsta kvalitet och friskt grundvatten. Den vanligaste brunnstypen idag är bergborrade vattenbrunnar, de är i regel mer skyddade mot yttre påverkan. En annan fördel med bergborrad vattenbrunn är att den passar i många olika markförhållanden. Hur djupt vi behöver borra varierar med område och behov men vanligen mellan 30 och 110 meter. Att borra djupare medför på vissa platser en risk för ökade kloridhalter. När själva borrandet är avklarat installerar vi en passande pump. Vilken vattenpump som passar bäst beror på faktorer som tillrinning och djup. Arbetet med borrning och installation brukar ta 1-2 dagar. Efter avslutat arbete sticker borrhålet upp ca 30 cm från markytan, i övrigt syns inte brunnen.

BannerBla banner_bla_enwell_bge_borr

FAQ

Här får du svar och information om vanligt ställda frågor angående brunnsborrning:

Räkna med en investering på 25-55 000kr för själva borrningen av vattenbrunn. Priset för både borrning och installation ligger vanligen kring 55-80 000kr.

Har du redan en brunn som ger tillräckligt med vatten men inte håller önskad vattenkvalitet så kan det ofta åtgärdas. Ett bra vattenreningsfilter ger renare och friskare vatten. Innan man bestämmer lämplig åtgärd behövs en vattenanalys som utreder vilken kvalitet som vattnet håller.

Om du behöver göra en vattenanalys så kan vi skicka ett analyspaket per post. Du tar provet i den provflaska som paketet innehåller, besvarar en enkät och återsänder båda tillsammans i en förfrankerad svarspåse. Normalt får du analyssvaret inom en vecka.

Det är ovanligt bland brunnsborrare att lämna sötvattensgaranti. Om avtalet inte innehåller en sötvattensgaranti är viktigt att ha koll på vattenkvaliteten i området. Att inse i efterhand att vattnet i den anlagda brunnen håller låg kvalitet kan innebära en hel del kostnader, det behövs ofta både mer arbete och investering i vattenreningssystem. Med sötvattensgaranti får du tryggheten att veta att du får vatten av god kvalitet utan att betala mer än det överenskomna.

När man investerar summor i den storleken är trygghet en viktig faktor. Alla våra borrare är certifierade med B eller AB certifikat, en certifiering framtagen i samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).Har du fått en offert så lämnar vi kostnadsgaranti, det blir inte dyrare än vad som står i offerten. De brunnar vi använder är typgodkända av Geotec. Vi lämnar också en flödesgaranti på den vattenvolym som överenskommits. Skulle vattenvolymen understiga det vi kommit överens om så åtgärdar vi problemet utan extra kostnad.

Ända sedan starten 1989 har vi utvecklat vår kompetens och besitter idag en gedigen erfarenhet inom borrning och vilka markförhållanden som finns inom vårt geografiska arbetsområde. Utöver borrning jobbar vi även med andra lösningar för värme och vatten. Vi tar hand om hela processen från planering och rådgivning till borrning och brunnsinstallation. Vi installerar enbart typgodkända brunnar och vår personal är certifierad inom brunnsborrning, vilket borgar för kunskap och erfarenhet.

"Vilken vattenpump som passar bäst beror på faktorer som tillrinning och djup"

ENWELL BGE - UPPLAND
RING OSS GÄRNA PÅ 020-10 32 32

Filterborrade brunnar

Om det finns behov av stora mängder vatten kan tekniken med filterborrad brunn vara ett alternativ. Kommunala vattentäkter är ofta filterborrade. Om du som privatperson har en större fastighet med tillräckligt vattenbärande jordlager kan filterborrad brunn vara ett alternativ.

Olika brunnar

Om det finns behov av stora mängder vatten kan tekniken med filterborrad brunn vara ett alternativ. Kommunala vattentäkter är ofta filterborrade. Om du som privatperson har en större fastighet med tillräckligt vattenbärande jordlager kan filterborrad brunn vara ett alternativ.

För att gräva en brunn används vanligen en konventionell grävmaskin, de kan gräva fem till sex meter. För att grävd brunn ska vara ett alternativ behöver du grundvattenförande jordlager som ligger max sex meter ner i marken. Ytligare grundvattenmagasin har högre risk att bli förorenade av avlopp och jordbruk vilket medför ökade krav på skyddsåtgärder.

En mer ovanlig typ av brunn är rörspetsbrunn, få entreprenörer utför den typen av konstruktion. För att överväga den brunnstypen behöver grundvattenytan ligga max 6 meter ner i marken.

Grävda brunnar

För att gräva en brunn används vanligen en konventionell grävmaskin, de kan gräva fem till sex meter. För att grävd brunn ska vara ett alternativ behöver du grundvattenförande jordlager som ligger max sex meter ner i marken. Ytligare grundvattenmagasin har högre risk att bli förorenade av avlopp och jordbruk vilket medför ökade krav på skyddsåtgärder.

Rörspetsbrunnar

En mer ovanlig typ av brunn är rörspetsbrunn, få entreprenörer utför den typen av konstruktion. För att överväga den brunnstypen behöver grundvattenytan ligga max 6 meter ner i marken.

Kundcase/REFERENSOBJEKT


VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer om våra klimatsmarta lösningar.
Någon av våra representanter kontaktar dig.

Uppland Uppland brunnsborrning
Firstname
Phone
Namn *
E-post
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
INSTALLATIONSPLATS
Adress
Postnummer
Postort
Typ av produkt
Vad behöver du hjälp med?
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.